Weesjes

Wanneer de voedster sterft voor de jongen vast voedsel opnemen (op 2 à 3 weken) is een "stiefmoeder" steeds de beste oplossing. De leeftijd van de "pleegkinderen" en de eigen jongen moet zo veel mogelijk gelijk zijn. Over het algemeen wordt deze methode alleen toegepast tijdens de eerste levensdagen, alhoewel rustige voedsters, die gewend zijn aan veelvuldige manipulaties en nestcontroles, ook later vreemde jongen aanvaarden, zelfs als die veel jonger zijn dan hun eigen kroost.

Indien er geen pleeggezin voorhanden is kan de volgende formule vervangmelk geprobeerd worden

Best is speciale melk daarvoor te bestellen bij

Stichting KonijnenBelangen
Email het beste naar info@konijnenbelangen.nl
Tel. 015-2851704
Fax. 015-2851705
Adres: Troelstralaan 8, 2624 EV Delft: meer info zie verder

Met dit recept kan men zich ook redden, maar de risico's dat het misloopt (darmproblemen) zijn groter

- gehomogeniseerde volle melk 25 ml
- koffieroom (18% botervet) 75 ml
- gelyophiliseerde magere melkpoeder 6 gr
- Hierbij kan nog een vitamine-preparaat toegevoegd worden.

Kunstmatig opgefokte jongen moeten slechts 1 x of 2 x per dag 10 ml van deze vervangmelk krijgen (in de natuur worden konijnenjongen ook 1 maal per dag gezoogd).
Men kan een poppenflesje gebruiken, of een pipet met een rubber peer van 10 ml en een latex speentje.

Gevaar :
- verslikkingspneumonie - allergische reactie op koemelk - sterfte achteraf door enterotoxemie (blijkbaar komt de normale darmflora niet goed tot stand).

De vervangmelk wordt in een flesje of pipet toegediend tot 3 weken. Vanaf 2 weken moeten hooi, korrels en water ter beschikking gesteld worden.