Voortplanting

In tegenstelling tot veel andere zoogdieren heeft het konijn geen afgebakende bronstperiode. De voedster kan drachtig worden telkens ze bij de ram gezet wordt. De eisprong of ovulatie heeft plaats 10 à 11 uur na de paring en komt ,juist door die paring tot stand.
Voor je de dieren bij mekaar zet moet je zien of je voedster klaar is voor de paring. Is dit het geval dan zal de vagina fel rood gekleurd zijn. Sommige voedsters geven zelf aan dat ze willen gedekt worden door met stro in de bek rond te sjouwen.
Breng steeds de voedster bij de ram. De voedster is sterk territoriumbewust en zou anders de ram kunnen aanvallen. De ram op zijn beurt zou worden afgeleid door zijn nieuwe omgeving en op die manier geen aandacht besteden aan de voedster. Het gewenste resultaat zal in beide gevallen uitblijven.

Volg deze stappen
1. Zet de voedster in het hok van de ram
2. De ram zal de voedster beklimmen en trachten haar te dekken.
3. Als de voedster tot paring bereid is zal ze het achterlijf en staart oprichten
4. Als de paring gelukt is zal de ram met een licht knorrend geluid van de voedster afglijden en omvallen.
Je doet er goed aan dit 2-4 keer te herhalen. Door dit proces 6 tot 12 uur later nog eens te herhalen verhoog je het aantal jongen dat zal geboren worden.
De voedster is soms zo hitsig dat ze achter de ram holt en hem zelf wil bestijgen. Zo lang dat ze niet echt begint te bijten kun je haar beter laten betijen. Er moet dan even strijd geleverd worden voor het overwicht.

Hoe weet je of je voedster zwanger is?

Na ongeveer 14 dagen kun je door voorzichtige palpatie voelen of de voedster zwanger is. Zet de voedster op een ondergrond die niet kan verschuiven met de kop naar je toe. Hou met je rechter hand de voedster vast met je hand over haar oren en schouders en leg je linker hand onder haar buik. Druk heel voorzichtig opwaarts met je vingers, terwijl je met de duim op haar zijde drukt. Zo kun je de embryo's voelen als die er zijn. Ze voelen aan als erwten.
Een voor de leek gemakkelijker manier om vast te stellen of je voedster zwanger is, is om haar na enkele dagen terug eventjes bij de ram te plaatsen. Als ze gedekt is zal ze de ram niet meer toelaten en kwaad van zich afbijten. Blijf erbij en zorg dat ze de ram niet kwetst.

Terwijl de voedster zwanger is moet je haar beschermen tegen stresstoestanden. Breng geen verandering aan in haar dagelijkse routine, breng haar niet l in contact met vreemde bezoekers of onverwachte geluiden. Hierdoor zou ze zich bedreigd kunnen voelen en in paniek raken. Tijdens heel de dracht moet de voedster zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Geef haar vanaf de 28ste dag een nestkastje met zacht hooi. De eigenlijke bevalling duurt niet langer dan een kwartier als alles goed gaat. Dus om het mee te maken moet je vaak gaan kijken, zonder haar lastig te vallen weliswaar
De draagtijd is 30 à 31 dagen al naargelang het aantal jongen. De voedster trekt wol om haar nest gezellig en warm te maken. Ze doet dit zeer kort voor de bevalling. Rondsjouwen met hooi doet ze al veel sneller.

De uterus van het konijn heeft 2 hoornen en 2 afzonderlijke cervixen. De placenta is van het hemochoriaal type. Dit heeft voor gevolg dat er een zeer nauw contact is tussen de maternale en de foetale bloedsomloop (zoals bij de mens).
Hierdoor is het mogelijk dat het konijn tweemaal werpt met een tussenpoze van minder dan de normale draagtijd van 30 à 31 dagen. Beide worpen zijn levensvatbaar.
Bij het mannelijk dier zakken de testikels rond de 3 maanden. Voor die leeftijd is castratie onmogelijk. De testikels kunnen opgetrokken worden tot in de buikholte

Een zwangere en zogende voedster moet veel energie in haar taak steken. Zorg voor een goede, aangepaste voeding